Chci přispět

Aktuálně podporujeme

Pomoc pro sedmiletého Mikuláše
z našeho regionu

Mikuláš Adamčík, 7 let. Usměvavé, šťastné dítě, kterému se ve 2 letech začaly dít podivné věci. Jeho milující rodiče museli tehdy přijmout zprávu o Mikyho poruše autistického spektra. Přes smíření se aktivně zajímají o nové metody v léčbě a terapeutickou podporu.

Loni absolvovali v Brně laserovou terapii, která upravila Mikyho vnímání, vylepšila pozumění okolních vjemů a ustálila jeho pozornost. Každý úspéch je obrovským motorem jít dál.

Momentálně má rodina novou zprávu. Miky prošel řadou kontrol a testování, po kterém lékaři doporučili aplikaci kmenových buněk z pupečníkové krve. Jak případů přibývá, ukazuje se, že ty dokáží obnovit nervová zakončení v mozku a mnohé symptomy upozadit.

Ano, už tušíte, léčba v hodnotě 500 tis. korun není hrazena zdravotními pojišťovnami. Zveřejňujeme po dohodě s rodiči Mikyho příběh a šíříme prosbu o pomoc pro chlapečka z našeho kraje, směrem k Vám.

Transparentní účet pro Mikyho je zřízen u ČSOB a má číslo: 329868198/0300. Přispět můžete i naskenováním QR kódu

329868198/0300

Sociální klinika

Nadační fond Kousek po kousku podporuje projekty, které souvisí s rovnováhou těla, mysli a duše.

Jedním z nich je spolupráce se Sociální klinikou, která poskytuje dostupnou terapeutickou službu všem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti. Více najdete na www.socialniklinika.cz, kde se i objednáte na konzultaci.

I vz můžete využít pomoci Sociální klinikz, kterou podporuje i NF Kousek po kousku. Bez obav. Zaplatíte jen to, co můžete.

Nadechnout se a jít dál. Držíme palce všem odhodlaným.

Logo sociální kliniky

Zahrada Hojnosti

Na pozemku Nadačního fondu Kousek po kousku ve Fulneku, o rozloze 16 000 m2, se postupně rodí výjimečné místo pro tělo, mysl a duši, harmonizační a inspirativní prostor pro psychickou i fyzickou relaxaci. Zázemí zahrady umožní dobrovolnické projekty, sociální a mezigenerační stmelování, edukační přesah pro všechny věkové skupiny i spoluúčast na výjimečném ekonomickém procesu. Prostřednictvím samosběrů květin, bylin a plodů jedlé Zahrady představí totiž NF naprosto unikátní způsob hospodaření pro dosažení soběstačnosti.

Ruce drzi rostlinku

Intervence pro autismus

Posláním Intervence pro autismus je vytváření systematického procesu k pomoci řešení sociálních, vzdělávacích a adaptačních potíží osob s poruchou autistického spektra. Spolek nabízí pomoc rodinám, které s autismem žijí a pedagogům, kteří mají s touto problematikou nějaké zkušenosti. Vyměňují si poznatky, sdílejí radosti i starosti, radí se, vzájemně se podporují. Intervence pro autismus pořádá aktivity, které přispívají ke zkvalitnění života lidí s autismem, spolupracuje s podobnými organizacemi nejen v Česku, organizuje semináře a přednášky pro veřejnost, chystá se vydávat brožury a publikace.

Intervenci pro autismus budeme nadále podporovat. Morálně, komunitně a díky Vašim příspěvkům do Kouskování i finančně. Proč? Lidí s některou z forem autismu, bohužel, přibývá. Největším problémem je, že se stávají terčem útoků na veřejnosti. Neznalost budí strach. Pojďme to kousek společně změnit. Pokud bude společnost informována, bude lépe připravena na setkání s těmi, kteří neměli tolik štěstí.

Děkujeme, že pomáháte.

Ruka držící puzzle

Mapa projektů

2023

20 000

Příspěvek na akci MÁJFEST 2023 -za dar byly pořízeny bezplatné vstupenky pro nezletilé děti ke vstupu na akci v hodnotě 100,-kč

20 000

Za účelem rehabilitace klientů spolku Intervence pro autismus.

30 000

Kousek šance pro Mikyho - dar z Klášterního Kouskování 2023

23 929

Kousek šance pro Mikyho

5 000

Hithit dar na podporu studia

50 000

Dar poskytnut za účelem podpory a pomoci znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí

10 000

Podpora Nadačního Fondu Via Clarita

20 000

Účelem je poskytování kvalitní psychoterapeutické, koučovací, poradenské a jiné rozvojové služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodu dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

1 000

Podpora Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ J.A.Komenského

130 000

příspěvek na projekt Tělocvička a Ateliér 2023 - první dar byl 30 000 a druhý 100 000 Kč

22 980

Hithit dar na podporu studia Matěje Čípa - studium New York na Barkelle - první dar 6 990, druhý dar 15 990

2022

31 000

Podpora Nadačního fondu Via Clarita

20 000

Za účelem rehabilitace klientů spolku Intervence pro autismus.

19 800

Příspěvek na účast na Mistrovství světa v Ultra Triatlonu v termínu od 14.-29-8-2022

50 000

Příspěvek za účelem realizace audivoziálního projektu Voices of Meltingpot 2022

20 000

Účelem je poskytování kvalitní psychoterapeutické ,koučovací, poradenské a jiné rozvojové služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodu dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

2021

5 000

30 000

Příspěvek za účelem rehabilitace klientů spolku Intervence pro autismus

30 000

Příspěvek na podporu ročního studijního pobytu v Číně

30 000

Účelem je poskytování kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodu dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

2020

14 400

Téma tohoto projektu je: 'Jak probíhající celosvětová situace posiluje společneské hodnoty a vede k systémové stabilizaci?.

10 000

Účelem, pro který je Nadační fond běh PRO zřízen, je podpora hendikepovaných a sociálně slabých lidí. Nadační fond pořádá zejména benefiční běhy, jejichž výtěžek bude použit na zlepšení jejich životní úrovně. V roce 2020 se běželo pro Matyho.

20 000

Účelem je poskytování kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodu dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

2019

5 000

Pořízení zvukové techniky pro potřebu výuky kapel a souborů na ZUŠ ve FulneKU

10 000

Domov pro seniory – podpora záměru postavit novou budovu

5 000

Komentované prohlídky města Fulnek

3 000

9 000

Pro pořízení elektrinickou bicí soupravu. Karlík je v pěstounské péči a neměl to štěstí strávit první rok života s jednou nejbližší osobou, což u něj způsobilo poruchu attachmentu, která se natrvalo projevuje v jeho chování a bude pro něj traumatizující po celý život. V bubnech a kytaře našel soustředění.

20 000

Přispěvek poskytnut na rehabilitaci klientů

3 000

Podpora činnosti

8 000

Lesní škola a školka Bezinka – příspěvek na zateplení budovy

6 000

Mezi námi děvčaty, Podzimní víkendovka, Puťák

3 400

Příspěvek poskytnut na lyžařský výcvik. Dominika a jeho čtyři sourozence opustila matka a děti byly v Klokánku. Trvalo delší dobu, než je jejich otec s novou ženou dostal do péče. jeho otec nemá dostatečné finance. O finanční dar požádala paní ředitelka školy, která by si moc přála, aby si Dominik mohl s žáky své třídy užít radosti na lyžařském výcviku.

5 000

Kompenzační pomůcka pro seniory

5 000

Příspěvek na zakoupení traktoru

5 000

Příspěvek na zakoupení várnice na teplé nápoje

20 000

Adventní koncert v kostele sv. Josefa

30 000

1 000

30 000

Kostel Nejsvětější Trojice Fulnek - odpočinková zóna pro turisty

2018

5 000

Integrační klub BRÁNA doprovází mladé lidi se zdravotním postižením na cestě k jejich osamostatnění. Pro fungování klubu jsou nezbytní mladí dobrovolníci, kteří jsou pro své vrstevníky s hendikepem parťáky, kamarády a zároveň se díky nim snadněji začleňují do společnosti. Darovaná částka přispěje na celoroční zajištění pitného a svačinkového režimu pro 25 dobrovolníků.

3 000

Cirkus! Dance Studio se specializuje na výuku akrobatického tance na tyči a organizuje celorepublikovou soutěž Pole Princess 2019 pro děti od 6 do 17 let. Třetí ročník soutěže se bude konat v Bernarticích nad Odrou a krom soutěže v akrobatickém tanci na tyči bude přidána také divize „akrobatické šály“. Finanční dar slouží jako příspěvek na instalaci a uchycení soutěžních tyčí.

10 000

Roční Terezce život nadělil epilepsii a cukrovku. Příspěvek získaný díky Klášternímu kouskování 2018 byl použit na ubytování ve fakultní nemocnici Motol pro rodiče, kteří Terezku při náročné operaci očí doprovázeli a také na nové dioptrické brýle.

20 000

Další mimořádný dar poskytl Nadační fond Kousek po kousku nadanému studentu Matěji Čípovi jako příspěvek na podporu studia vysoké školy ve hře na cimbál v USA. Příspěvek mu pomůže zaplatit náklady na školné.

30 000

Rozšíření historického modelu města Fulnek z 18.století v uměleckém zpracování Broňkem Hrubým, který je v současné době umístěn v Kostele sv. Josefa (v klášteře ve Fulneku)

24 200

Nadační fond Kousek po kousku se zapojil do projektu „Sociální automobil“, kdy jsme částkou 24 200 Kč přispěli na pořízení automobilu Dacia Dokker určený pro Domov pro seniory v Bílovci.

10 000

Vlastní stůl pro model města Fulneku jsme díky Klášternímu kouskování 2018 zadali zhotovit místnímu stolaři, který se postaral o to, aby byl funkční, bytelný i krásný.

3 000

U příležitosti 15-ti let paličkování ve Fulneku budou členky fulneckého klubu paličkování pořádat víkendový kurz „Navrhování krajky“. Cílem kurzu je zdokonalení členek ve vytváření vlastních návrhů podvinků, aby jen nekopírovaly práce jiných krajkářek. Darovaná částka přispěje na zaplacení lektorky kurzu.

30 000

Příspěvek z Klášterního kouskování 2018 byl poskytnut spolku K PRAMENŮM, který zrealizoval stavbu krytého výletiště v Děrném. Jedná se o místo, kam může zavítat na výlet či na piknik kdokoli. Součástí výletiště je krom krytého posezení i ohniště s lavičkami.

1 329

Projekt vedla Magdaléna Feilhaurová, která nyní studuje na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru grafiky. Jejím cílem je dát dětem příležitost kreativním způsobem vyjádřit představy o směřování města, v němž žijí, přiblížit nenásilnou formou změny Fulneku během staletí a podnítit v nich touhu po aktivním zapojení ve společenském životě města.

44 022

Další mimořádný dar poskytl Nadační fond Kousek po kousku nadanému studentu Matěji Čípovi jako příspěvek na podporu studia vysoké školy ve hře na cimbál v USA. Příspěvek mu pomůže zaplatit náklady na školné.

2017

3 991

Klobouky pro swingovou partičku

30 000

Fandíme rodině

20 000

Tento příspěvek přispěje k realizaci celostátní soutěže pro dívky v nově se rozvíjejícím sportu pole dance, vyžadující velko fyzickou sílu a koordinaci pohybů. Díky příspěvku Nadačního fondu si budou moci i ty nejmenší dívky vyzkoušet soutěž s náčiním ve stejné kvalitě, tak jako profesionální dospělé sportovkyně, ke kterým vzhlíží.

20 000

Tento projekt připomene výročí 400 let příchodu J. A. Komenského do Fulneku (1618-2018). Chce připomenout jeho mimořádné myšlenky, činnost a odkaz formou různorodých kulturních aktivit v podobě koncertů, přednášek, workshopů apod. Projekt je také mimořádný tím, že je realizován v rámci spolupráce organizací, spolků a aktivních jednotlivců na území Fulnecka a jeho jednotlivé aktivity jsou zajišťovány členy spolku dobrovolnickou formou.

24 974

Koupě promítacího plátna

10 000

Ergoterapeutická činnost Veroniky Musilové provozovaná v Ostravě umožňuje dětem s různým typem postižení individuální terapii šitou jim přímo na mír, která jim a jejich rodinám pak následně pomůže lépe se integrovat do společnosti. Důležitost projektu spatřuje Nadační fond v tom, že v Moravskoslezském kraji je stále minimální počet ambulantní rehabilitační péče zaměřující se na dětskou klientelu

20 000

Projekt Orbis Pictus

2016

30 000

Tento nadační příspěvek pomáhá k profesionálnímu rozjezdu šicí dílny, která bude vyrábět módní doplňky a potřeby pro osoby se zdravotním postižením. Jako například kabelky, tašky, kapsáře a potahy na různé druhy kompenzačních pomůcek. V tuto chvíli je takovéto zboží na trhu v podstatě nesehnatelné, lidé si nemohou vybrat podle svého vkusu barvu ani materiál. Tento projekt tak chce svými výrobky podpořit pozitivnější sebepojetí osob se zdravotním postižením a dopomoci jim cítit se krásní takoví, jací jsou.

20 000

Za názvem tohoto projektu se skrývá kulturně vzdělávací celoroční program sestávající z koncertů, výstav, přednášek, představení, přehlídek atd. Akce je již tradičně konají převážně v prostředí krásného fulneckého Kostela sv. Josefa při Kapucínském klášteře. Díky již dlouhodobé realizaci tohoto programu se postupně podařilo proměnit tento kostel v nový kulturní stánek – centrum společenského a kulturního dění, kam přicházejí místní i přijíždějí hosté z celého regionu.

20 000

Tento celorepublikový stipendijní program poskytuje komplexní finanční podporu při studiu, a usnadňuje tak dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu na jejich budoucí povolání a samostatný život, motivuje je a posiluje jejich osobnostní rozvoj. Dítěti z dětského domova je často znemožněno věnovat se oboru, který by rádo studovalo, protože se škola, na které se zvolený obor vyučuje, nenachází v blízkosti jeho dětského domova a domov nemá prostředky na úhradu ubytování na internátě či na náklady spojené s dopravou do školy. A zde právě přichází na pomoc tento stipendijní program. Nadační fond podpořil konkrétně studium jedné nadané dívky z dětského domova ve Fulneku.

5 000

Tento nadační příspěvek napomůže k realizaci originální mapy ostravských výletů pro pěší, kdy každá trasa bude dostupná hromadnou dopravou. Mapa má za cíl objevit Ostravanům i návštěvníkům Ostravy především méně známá, ale atraktivní místa Ostravy. V současné době město žádnou takovou výletní mapu pro pěší, která by nabízela hromadnou dopravou dostupné trasy, jež vedou i mimo značky za atraktivními, byť mnohdy méně známými pamětihodnostmi, nemá.

5 000

Tento příspěvek napomáhá k proměně bíloveckého zámku v kulturní centrum regionu, kde se konají nejrůznější vzdělávací a kulturní akce jako například výstavy, divadelní představení apod. Vystupování na zámku nebo na nádvoří s kulisou krásné zámecké budovy má jedinečnou atmosféru, a tak každoročně přitahuje mnoho diváků ze širokého okolí. Letošní projekt navazuje na více jak 300 letou tradici zámeckých představení a koncertů.

10 000

Pro tento projekt našla Magdaléna inspiraci v dětských programech zahraničních galerií, které navštívila díky dřívější studijní stipendijní podpoře od našeho nadačního fondu. Za pomoci tohoto příspěvku by tak ráda vytvořila obdobné pracovní listy (knihu) i pro děti z Fulnecka a okolí, aby je tak formou hry, kvízů, komiksu apod. motivovala zajímat se více o historii a kulturu v jejich nejbližším okolí.

40 000

Přispěvek na invalidní vozík

15 000

Muzeum Nový Jičín

20 000

Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koni – hipoterapie je moderní rehabilitační metoda s komplexním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. V psychické oblasti vyvolává hipoterapie u dětí především radost, uvolnění, spokojenost a přispívá k dobré náladě. U dětí s velmi těžkým postižením je možné pozorovat určité změny až po delším časovém úseku. Díky našemu nadačnímu příspěvku budou moci děti z novojičínské speciální MŠ a ZŠ pokračovat v rehabilitaci i celý letošní školní rok.

5 000

Tento příspěvek podporuje celoroční činnost a aktivity fulneckého klubu paličkářek, který však má členky nejen z Fulneku ale z celého okolí, což jen dokazuje, že zájem o toto tradiční řemeslo stále přetrvává. Paličkářky kromě pravidelného tvůrčího setkávání pořádají každoročně i několik veřejných výstav a loni se například zapojily i do dobročinného Klášterního kouskování.

5 000

Theatr Ludem je nezisková organizace, která se specializuje na vzdělávání prostřednictvím loutek a loutkového divadla, například děti zábavnou formou seznamuje s významnými osobnostmi české i světové historie jako třeba i s Janem Amosem Komenským. Jejich vzdělávací interaktivní dílny pro děti budou i díky našemu příspěvku letos opět dostupné všem školákům z našeho regionu.

2015

10 000

Tento příspěvek Nadačního fondu pomůže ke vzniku nového spolku, který bude nadále kreativně vytvářet a propagovat chytré elektronické knihy pro děti jako je například nedávno dokončený Lesokraj, příběh, díky kterému jsou děti motivovány hrou k četbě a rozvíjejí hlubší vnímání psaného textu. Informace o stažení aplikace, která je pro všechny zájemce dostupná zdarma, naleznete na www.lesokraj.cz.

50 000

Tento projekt neziskové organizace Comenius Fulnek navazuje na již dlouhodobou spolupráci s Nadačním fondem Kousek po kousku zaměřující se na oživení kostela sv. Josefa skrze nejrůznější kulturní, společenské a vzdělávací aktivity. V tomto případě se zaměřením na kulaté výročí obnovení kostela za pomocí několika akcí a výstav.

23 133

46 000

Tímto příspěvkem ve formě studijního stipendia pomáhá Nadační fond Kousek po kousku k lepšímu startu do dospělého života dvěma mladým nadaným dívkám z dětského domova Loreta ve Fulneku. Ty tak budou moci dojíždět na své vybrané střední školy v Odrách a Ostravě.

30 000

Tento příspěvek navazuje na již dřívější dlouhodobou podporu speciální školy v Novém Jičíně, která již několikrát dokázala, že se snaží pro své žáky s nejrůznějšími handicapy udělat vždy maximum. Součástí tohoto maxima je i každodenní ranní svoz žáků přímo z jejich domovů až přímo do školy. I přes přispění rodičů i ze strany školy stále chybí peníze na pohonné hmoty a právě tady přišel na pomoc se svým kouskem Nadační fond.

15 000

Tímto příspěvkem chce Nadační fond Kousek po kousku přispět k rozjezdu nové neziskové organizace ErgoTerapeuti, která se bude zaměřovat na provozování tzv. ergoterapie – terapie skrze nejrůznější pro tělo i mysl pozitivní činnosti jako jsou například artetarepie či hipoterapie. Tyto techniky dokáží výrazně zkvalitnit životy handicapovaných dětí i dospělých. Nadační fond Kousek po kousku přispěje k nákupu specializovaných pomůcek nutných pro jednotlivé terapeutické aktivity.

50 000

Tento příspěvek pomáhá k pokrytí studijních nákladů mladé místní talentované umělkyně Magdalény Feilhauerové. Magdaléna už v minulosti několikrát prokázala, že jí místní komunitní život není lhostejný, když se zapojila do akcí jako třeba zvelebování autobusových zastávek, malování obličejů pro děti na zábavných akcích a mnoha dalších.

23 133

5 000

Mobilní hospic Ondrášek je již dlouhodobým partnerem Nadačního fondu Kousek po kousku, který si váží jeho tolik důležité činnosti – péče o nevyléčitelně nemocné přímo v prostředí svých domovů ve společnosti rodiny a blízkých. Nadační fond Kousek po kousku věnoval Ondráškovi v roce 2015 již třetinu výtěžku z dobročinného bazaru Klášterní kouskování. Tímto navazujícím příspěvkem chce vyjádřit svou přetrvávající podporu této v našem kraji jedinečné organizaci.

48 000

Tento originální projekt si získal podporu Nadačního fondu díky svému zajímavému nápadu na zviditelnění zemské hranice procházející Fulnekem formou zážitkové hry pro návštěvníky. Projekt využívá současného trendu aktivního kulturního turismu pro zviditelnění Fulnecka a probuzení zájmu o jeho kulturní dědictví.

10 000

Projekt navazuje na loňskou úspěšnou spolupráci místního klubu paličkování vedeného Světlanou Markovou s Nadačním fondem Kousek po kousku. Během předcházejících dvanácti měsíců se klubu podařilo zorganizovat několik výstav, víkendové společné workshopy, zprofesionalizovat svou činnost i rozšířit své řady o nové členky z blízkého i vzdálenějšího okolí, starší i mladší generace.

20 000

Nadační fond Kousek po kousku se rozhodl podpořit Thater Ludem, protože jej oslovila zajímavá idea interaktivního dramatického vzdělávání za pomocí loutkového divadla. Projekt vznikající ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava zapojí pomocí nejrůznějších workshopů a zážitkových aktivit so své činnosti už ty nejmenší diváky z řad mateřských škol, a probudí v nich tak snad prvotní silný zájem o dramatická umění.

10 000

Tento příspěvek pokračuje v dlouhodobé podpoře bíloveckého zámku a oživování jeho prostor skrze řadu kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit, na které se sjíždějí dospělí i děti nejen z nejbližšího okolí. Kuratorium zámku Bílovce hezky ukazuje, co všechno dokáže úsilí několika zapálených jedinců, když dokážou pro své nápady zas a znovu nadchnout nové publikum i budoucí spolupracovníky.

40 000

**Tematické setkávání pečujících a průzkum potřebnosti a zájmu o službu "Rodinného průvodce" ve Fulneku a okolí.** Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem Kousek po kousku v loňském roce. Tentokrát se budeme společně snažit přenést důležitou, velmi pomáhající a život ulehčující službu setkávání, vzdělávání a vzájemné podpory lidí pečujících dlouhodobě o své blízké do Fulnecka a jeho okolí.

23 133

2014

24 000

Projekt navazuje na dvouletou úspěšnou spolupráci Nadačního fondu s Ateliériem, která napomohla k samotnému vzniku organizace a k nastartování systematického interaktivního vzdělávání v oblasti divadla pro studenty základních i středních škol celého Ostravska. V tomto projektu si budou moct studenti poprvé vyzkoušet nikoliv jen jednorázovou, ale i dlouhodobější spolupráci s divadelními lektory, z které vznikne nový divadelní tvar.

10 000

Náplní tohoto projektu je podpůrná práce s rodinami, které pečují o děti se zdravotním postižením. Cílem je vytvořit pro pečující osoby bezpečné prostředí, kde mohou otevřeně sdílet své obavy, těžkosti a problémy, které při své každodenní péči o děti s postižením řeší. A za podpory ostatních rodičů a zejména odborných zaměstnanců hledat možnosti jejich řešení.

100 000

Jak už název samotného projektu napovídá, jeho hlavním výstupem bude vznik originálního moderního průvodcovského systému audio-provázení městem Fulnek. Návštěvníci i místní budou moci za pomoci jednoduchého audio zařízení (mp3 přehrávač k zapůjčení například v informačním centru) sami putovat městem a poslechnout si zajímavé informace ke konkrétním zastavením, tak jak je připravili uznávaní historici Fulnecka.

20 000

Projekt přispívá svým kouskem do již rozběhnutých aktivit obce Hladké Životice vedoucích k oživení místního kulturního života, v tomto případě konkrétně skrze založení ochotnického divadelního spolku. Nadační příspěvek napomůže k nákupu nezbytné nové opony do zrekonstruovaného kulturního sálu.

20 000

Tento kousek Nadačního fondu přispívá k organizaci již tradiční společensko-kulturní akce „Jako za mlada“, která je letos navíc postavena jako „inkubátor“ mladých nebo studentských kapel / umělců, kteří budou mít mnohdy poprvé možnost vystoupit na takto profesionálně zorganizované akci za značné podpory pořadatelů. Pořadatelé tak chtějí ukázat, že není třeba navštěvovat podobné akce jen pasivně, není nic složitého aktivně se zapojit.

10 000

Projekt pokračuje v úspěšné loni započaté spolupráci s Kuratoriem zámku Bílovce, který se snaží za pomoci mnoha, převážně dobrovolných vzdělávacích i kulturních aktivit, oživit nevšední prostory bíloveckého zámku. Kousek našeho nadačního fondu přispěje konkrétně k lepšímu materiálnímu vybavení pro pořádání výstav.

50 000

Projekt pomáhá svým kouskem ke kvalitnější péči o umírající a jejich blízké v jejich domácím prostředí. Díky pomoci odborných lékařů (vybavených moderními mobilními přístroji), kteří za pacienty dojíždějí, tak mají lidé možnost volby jak strávit poslední část svého života.

15 000

Projekt přispívá k jednodušší organizaci populárního hudebního festivalu Fulnečka, který se každoročně koná počátkem září v prostorách zahrady Městského kulturního centra ve Fulneku. Díky své multi-žánrovosti láká a propojuje nejrůznější návštěvnické skupiny z celého okolí.

8 000

Tento kousek pomůže zaběhnutému a oblíbenému centru Skřítek v Odrách pro rodiny s dětmi s hlavním zaměřením na zdravý životní styl, který návštěvníkům zprostředkovává zejména skrze vlastní zkušenosti nebo organizací přednášek. Nadační fond přispěje na nákup cvičebních pomůcek pro děti.

30 000

20 000

Tento projekt navazuje na předcházející již dvouletou úspěšnou spolupráci s Lefuškou, díky níž se podařilo začít tuto novou tradici originálních interaktivních vzdělávacích akcí ve Fulneku – městu historicky spjatém s postavou Jana Amose Komenského.

12 000

Projekt podporuje uchovávání tradice paličkování, která díky Klubu paličkování vedeným Světlanou Markovou, nachází pokračovatelky i v mladé generaci. Vedle samotných pravidelných dílen klub pořádá každoročně také výstavy či víkendové workshopy pro veřejnost.

30 000

Tento kousek Magdaléně Feilhauerové navazuje na již tradiční podporu Nadačního fondu talentovaných jedinců z našeho regionu, kteří se navíc aktivně zapojují do místního komunitního života. Díky tomuto příspěvku získá Magdaléna lepší materiální podmínky pro své studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, a bude tak moci zase někdy výtvarně oživit například další zastávku.

30 000

Vznik ideové studie obnovy a funkčního využití kapucínského kláštera ve Fulneku. V projektu bylo navrženo například využití konventu kláštera pro lapidárium, expozice, depozitáře, knihovny s badatelnou a konferenční sál.

2013

90 000

Obsahem projektu je tvorba vzdělávací metodiky a realizace divadelních workshopů přímo ke konkrétním představením pro žáky základních a studenty středních škol, kteří navštíví Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě v rámci školní výuky. Interaktivní workshopy jsou otevřeny pro všechny zájemce z regionu. Díky nim už pro děti nebude návštěva divadla nikdy nuda!

100 000

Projekt podporuje celoroční činnost fulnecké neziskové organizace Comenius, která se kromě vlastních aktivit (jako například uspořádání výstavy přibližující bohatou historii města) snaží ve spolupráci s ostatními občanskými organizacemi a neformální spolky o oživení kulturního komunitního života na Fulnecku.

80 000

Projekt podporuje další činnost již po mnoho let velmi aktivního Dělnického domu v Odrách, který se stal místem kulturního i vzdělávacího setkání nejen místních občanů všech generací, (od mateřskou školkou povinných až po seniory). Díky zakoupení dataprojektoru bude moci Dělnický dům pokračovat ve filmovém klubu, projekcích pro děti i veřejných besedách na nejrůznější téma.

10 000

Projekt přispívá svým „kouskem“ k realizaci unikátního knižního projektu, který pomocí osobních rozhovorů mapuje vzpomínky ostravských pamětníků z období nacismu a komunismu. Výsledná publikace nazvaná „Ostrava za ostnatým drátem“ bude unikátním počinem, na němž se podílí řada historiků a místních osobností z oblasti kultury. I díky Nadačnímu fondu bude moci vzniknout kvalitní a reprezentativní kniha zachycující důležité historické momenty Ostravsky z pohledu nás, místních obyvatel.

25 000

Projekt se připojuje svým „kouskem“ k podpoře unikátní dobrodružné expedice pěti mladých tělesně postižených sportovců, kteří na speciálních kolech pro vozíčkáře (tzv. handbicích) projedou celou Evropu od nejsevernějšího místa v Brémách až po nejjižnější Gibraltar. Po ukončení cesty budou odvážní sportovci své zážitky a zkušenosti sdílet se zájemci na veřejných debatách v regionu Věříme, že jejich příběh poslouží jako motivace a vzor pro ostatní především mladé tělesně postižení, kteří při besedách na vlastní oči uvidí a uslyší, co vše lze dokázat.

10 000

Projekt přispívá svým „kouskem“ ke vzniku a oživení nového unikátního prostoru pro mladou kulturu ve Studénce. Bývalý kryt se postupně zaplní profesionálními i amatérskými umělci, budou se zde uskutečňovat, workshopy, besedy i další vzdělávací akce pro návštěvníky z celého regionu.

10 000

Projekt navazuje na loňskou velmi úspěšnou spolupráci Oderského tria s nadačním fondem, díky které se uskutečnil skvělý tábor pro místní holky a kluky s mnoha vzácnými sportovními hosty (nejrůznějších odvětví i věkových skupin), kteří pro děti připravili besedy a vyprávěli o cestě za svými úspěchy.

50 000

Projekt navazuje na loni započatou spolupráci s Mgr. Evou Liberdovou, odbornicí publikující a přednášející na téma od narození neslyšících a během života ohluchlých lidí a jejich různorodých potřeb. V rámci tohoto projektu bude Eva Liberdová vzdělávat zaměstnance veřejné správy, zdravotníky, pedagogy a další v co nejefektivnější komunikaci s těmito skupinami. Díky tomuto projektu tak snad padnou další předsudky a zmizí zbytečná nedorozumění ztrpčující každodenní život.

10 000

Projekt podporuje místní aktivní občany, kteří již po mnoho let díky dobrovolnické práci ve svém volném čase udržují místní tradice a organizují nejrůznější společenské akce, které slouží ke kulturnímu setkávání a upevňování místní komunity napříč generacemi či zájmy. Nadační fond jim chce tímto „kouskem“ vyjádřit podporu a přispět k jejich obětavé činnosti.

10 000

Projekt přispívá svým „kouskem“ k pokrytí organizačních nákladů unikátního ragbyového turnaje vozíčkářů, který může motivovat mnoho dalších mladých sportovců s postižením z celého regionu, kteří se protentokrát zúčastní třeba jen zatím jako diváci.

50 000

Projekt podporuje již tradiční vzdělávací seminář pro zájemce z celého regionu, kteří se chtějí dozvědět něco více o vzdělávání a rozvoji osobnosti svých dětí, ale i sebe samotných. Pod heslem „aby bylo doma dobře“ se budou účastnicí moci zapojit do interaktivní výuky největších odborníků na dané téma v ČR. Ty bude možno zajistit právě na základě podpory Nadačního fondu Kousek po kousku.

80 000

Projekt Venduly Ostřanské navazuje na její dlouhodobě úspěšnou práci se školami a dětmi celého Novojičínska. Její různorodé pohybové volnočasové programy (od zumby a aerobiku, přes lyžování či bruslení v maskách) pomáhají již několik let dětem navázat důležité sociální kontakty, najít si vztah ke sportu, poznat své zájmy a možnosti, jak trávit svůj volný čas. Vendula je rovněž sama aktivní v místní komunitě. Výtěžek jedné z jejich loňských aktivit přispěl k realizaci smyslové zahrady Speciální MŠ a ZŠ v Novém Jičíně – projektu, který byl loni podpořen i Nadačním fondem Kousek po kousku.

20 000

Projekt navazuje na loňskou spolupráci nadačního fondu s Kolovrátkem, organizaci mladých místních lidí, kteří usilují o pestřejší vzdělávání těch dětí a mládeže nejen na Fulnecku. Díky kladení důrazu na stará řemesla, tradice a vztah k přírodě, nabízejí místním dětem hezkou alternativu k tradičním vzdělávacím programům a zároveň posilují jejich vztah k regionu a jeho historii.

20 000

Projekt navazuje na již dlouhodobou výstavní činnost Kuratoria zámku Bílovec, které jako jedna z mála kulturních institucí na Bílovecku nabízí možnost celoročních návštěv výstav a jiných hudebních či divadelních počinů. Nadační fond věří, že i díky jeho „kousku“ se postupně podaří vrátit život do této cenné kulturní památky, která tak bude i nadále sloužit jako místo kulturních setkání nejen místních obyvatel.

30 000

Projekt podporuje vytvoření odborného almanachu o historii školství ve Fulneku, městu známém široké kulturní veřejnosti jako místo působení Jana Amose Komenského „učitele národů“. Projekt dopomůže svým „kouskem“, aby množství dobrovolné práce přispěvatelů do almanachu nepřišlo vniveč a dočkalo se důstojné a reprezentativní tištěné podoby, která připomene důležitou historickou kapitolu Fulnecka.

40 000

Projekt podpoří vytvoření výukového prostředí pro děti se speciálními potřebami (jako jsou například poruchy autistického spektra), které jsou schopny vzdělávat se s dětmi „zdravými“, potřebují pro to však jen trochu přizpůsobené podmínky. Díky realizaci tohoto projektu tak snad nebudou muset takto znevýhodněné děti z celého regionu do budoucna docházet do speciálních škol, ale budou se moci na ZŠ JAK ve Fulneku začlenit mezi ostatní, kteří je mohou motivovat a táhnout k lepším výkonům.

10 000

Projekt navazuje na loni započatou spolupráci mezi Nadačním fondem a Speciální MŠ a ZŠ v Novém Jičíně, která pokrývá důležité vzdělávací potřeby dětí se speciálními potřebami z celého Novojičínska. Díky příspěvku nadačního fondu budou moci získat děti vizuální vzdělávací pomůcky, které jsou v jejich případě nezbytnou součástí každodenní výuky.

2012

100 000

Díky podpoře Nadačního fondu se budou moci po celý školní rok děti z různých škol regionu vzdělávat v oblasti divadla a vnímání divadelního představení zábavnou a interaktivní formou pod vedením Mgr. Terezy Vyvíjalové. Divadelní vzdělávání dnes již běžné po celé Evropě, tak bude konečně dostupné i dětem z našeho regionu, pro které návštěva divadla už nikdy nebude nuda ale jen dobrodružství.

50 000

Projekt podporuje rozvoj dobrovolnictví a aktivní účast veřejnosti v neziskových aktivitách, a to konkrétně skrze organizaci a propagaci charitativních burz s použitým oblečením, které sice někde už dosloužilo, avšak jinde může stále pomoct k dobré věci.

100 000

Cílem projektu je založit tradici pravidelné letní fulnecké školy (LEFUŠKY), vzdělávací akce pro širokou veřejnost se zaměřením na výchovu předškolních dětí, osobní rozvoj a komunitní rozvoj (co všechno můžeme dělat, aby se nám na malém městě žilo společně dobře). Díky nadačnímu příspěvku budou moci zájemcům přednášet špičkoví lektoři z celé ČR.

26 000

Příspěvek nadačního fondu napomůže k organizaci vzdělávacího tábora, kterého se zároveň budou moci zúčastnit i děti bez diabetu, čímž tábor mimo jiné napomůže i k odstranění případných předsudků a k integraci nemocných dětí.

50 000

Tento projekt usiluje za pomoci širokého zapojení aktivních místních občanů a jejich dobrovolné práce o vylepšení veřejného prostoru ve Vlkovicích, především ve prospěch dětí a mládeže, stejně tak ale i seniorů a všech obyvatel, kteří ocení pěkné místo k organizaci místních akcí, volnočasových aktivit a scházení se se sousedy.

40 000

Kousek nadačního fondu v tomto případě napomůže k financování náročného lyžařského tréninku dvou mladých reprezentantů z našeho regionu, kteří již v minulosti na mnoha závodech a především svým poctivým přístupem v rámci dlouhodobé přípravy dokázali, že dokáží pro své lyžařské úspěchy leccos obětovat. Nadační fond rád podpoří mladé sportovce, kteří se mohou být v budoucnu vzory pro další děti a mládež.

100 000

Nadační příspěvek poslouží v tomto případě k finanční podpoře nákladného zahraničního studia mezinárodní politiky a zpravodajské služby na Univerzitě Aberystwyth ve Velké Británii nadějného studenta z našeho regionu Davida Kuděly, který již za své předchozí studium získal řadu akademických úspěchů.

50 000

Cílem projektu Pohyblivý svátek je vytvoření nového programového cyklu zavedeného ostravského kulturního klubu Fiducia, v kterém budou veřejnosti každý poslední čtvrtek v měsíci představeni mladí začínající autoři a vědci našeho regionu. Na jednotlivých programových cyklech budou spolupracovat i regionální univerzitami, díky čemuž bude mít veřejnost konečně příležitost seznamovat se kontinuálně s mladými talenty našeho regionu.

21 500

Kousek nadačního fondu přispěje k organizaci dětského sportovně zaměřeného tábora v Odrách, připraveného za účasti mnoha místních aktivních občanů a ve spolupráci s tamními školami.

40 000

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů mateřských škol, tak aby usnadnil plnohodnotné zapojení dětí s diabetem do kolektivu například v rámci sportovních aktivit apod. Zároveň seznámí blíže pedagogy s problematikou této nemoci a naučí je poradit si v nejrůznějších každodenních situacích s diabetem spojených.

200 000

Nadační příspěvek poslouží k profesionalizaci zvukového zázemí pro pořádání nejrůznějších hudebních kulturních akcí v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Podpoří tak místní kulturní život, který se v posledních letech za pomocí aktivních místních občanů výrazně rozvíjel právě v prostorách kostela sv. Josefa.

100 000

Kousek našeho nadačního fondu přispěje v tomto projektu k realizaci interaktivní smyslové zahrady s nejrůznějšími herními a vzdělávacími prvky určenými speciálně pro děti s těžkými kombinovanými postiženími. Cílem projektu je vytvořit na pozemku školy vhodné prostředí, které dětem a žákům umožní cíleně rozvíjet jejich smyslové vnímání, prostorovou orientaci a koordinačně pohybové dovednosti.

35 000

Příspěvek nadačního fondu umožní ostravskému družstvu florbalových vozíčkářů účast na mezinárodním turnaji v Praze.

50 000

Projekt reaguje na lokální nedostatek kvalitních praktických a kreativních aktivit pro děti ve školách a zejména mimo školu. Proto chce pro děti z Fulneku a okolí pořádat kvalitní dětský tábor a ve spolupráci s okolními školami také uspořádat zajímavé vzdělávací programy (jako například výuku tradičních řemesel) přímo ve školách.

49 000

Příspěvek nadačního fondu pomůže k zakoupení nezbytného technického zařízení pro sluchově postiženou Evu Liberdovou, aktivní sociální pracovnici momentálně působící v neziskové organizaci Slezská diakonie v našem regionu. Díky kochleárnímu implantátu bude moci Eva Liberdová účastnit například hromadných školení a vzdělávacích akcí, a dále tak napomáhat všem sociálně potřebným, s kterými se v rámci své práce setká.

10 000

Příspěvek nadačního fondu přispěje k organizaci mezinárodní kulturní akce s dlouholetou tradicí, do níž se bude moci zapojit řada dětí s různými zdravotními postiženími a ukázat široké veřejnosti, jaké všechny talenty se v nich skrývají.

- Projekt byl podpořen z výtěžků Kouskování.