Chci přispět

O nadačním fondu

Mise

Věříme, že čemu je věnována pozornost, to se děje. Naše pozornost míří k podpoře těch, kterým mnohdy chybí jen malý kousek k cíli.

Snaží se, kousek po kousku postupují za svým snem, někteří i přes nesnáze a zkoušky osudu. Podpora v pravou chvíli, další kousek, jim přinese pocit naplnění, spravedlnosti a štěstí. Radost je pak cennější a společná. Svým příběhem, často aniž by se o to snažili, motivují a inspirují další. Jsou důkazem, že být tvůrcem je správná cesta. Že energie vložená do tvořivosti se vrací.

VIZE

Kousek po kousku se dají zvládnout velké věci. Dokazuje to i 10 let fungování Nadačního fondu Kousek po kousku. Jde o rodinný nadační fond, rodinné strojírenské firmy. Za období 10 let rozdělil NF mezi více než 110 projektů přes 3 miliony korun.

Posláním Nadačního fondu Kousek po kousku je současně vyhlašovat a řídit granty, zapojit další dárce a filantropy, budovat a udržovat vlastní projekt Zahrada Hojnosti a připravovat další její navazující fáze.

Záměrem NF KpK je představit ostatním firmám z Moravskoslezského kraje výsledky své práce a inspirovat je k vlastním filantropickým a dárcovským počinům. Podpořit je v myšlence, aby se prostředky vytvořené zde v regionu, znovu vrátily do místních projektů.

Nadační fond Kousek po kousku nabízí na poli filantropie a dárcovství spolupráci, poskytuje zkušenosti, svou správu a v případě zájmu i možnost spolurozhodovat při výběru některých přihlášených projektů.

Mimo granty umožňuje i účast na vlastním, unikátním díle, kterým je Zahrada Hojnosti ve Fulneku. Jde o dlouhodobý projekt, který má za sebou několik let příprav a první etapu výsevu a výsadby datovanou na jaře roku 2021. Na pozemku Nadačního fondu Kousek po kousku o rozloze 16 000 m2 se postupně rodí výjimečné místo pro tělo, mysl a duši, harmonizační a inspirativní prostor pro psychickou i fyzickou relaxaci. Zázemí Zahrady umožní zapojení do dobrovolnických projektů, sociální a mezigenerační stmelování, edukační přesah pro všechny věkové skupiny i spoluúčast na výjimečném ekonomickém procesu. Prostřednictvím samosběrů květin, bylin a plodů jedlé Zahrady představí totiž NF naprosto unikátní způsob hospodaření pro dosažení soběstačnosti.

POSLÁNÍ

 • Konkrétními skutky dělat život lepším.
 • Pomáhat těm, ke kterým nebyl osud milostivý.
 • Podporovat tvořivé a aktivní bytosti na jejich cestě.
 • Šířit myšlenky udržitelnosti a soběstačnosti.
 • Připomínat, že nezištná pomoc patří k životu.
 • Inspirovat k dárcovství a filantropickým aktivitám.
 • Pokoušet se o změny ve společnosti vlastními, byť malými, činy.
 • Vytvářet hodnoty, které přetrvají staletí pro další generace.
 • Být v souladu s přírodou, šetřit ji, pečovat o ni a být příkladem pro ostatní
 • Následovat odkaz J. A. Komenského, zejména podporovat téma Škola hrou
 • Podporovat popularizaci historie Fulneku i za hranicemi regionu

Vznik nadačního fondu

Nadační fond Kousek po kousku byl založen v prosinci roku 2011 za účelem s cílem podpory a rozvoje duchovních a humanitárních hodnot, podpory životního prostředí, chovu a ochrany zvířat, vzdělávání, školství včetně volnočasových aktivit, vědy a výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, potřeb seniorů, zdravotnictví, kultury, umění, památek, lidových tradic, dále podpory regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.

Kousek po kousku vznikl z iniciativy Martiny Mazancové, za velké podpory tatínka Martiny, zakladatele a původního majitele rodinné společnosti Pars Komponenty, s. r. o., pana Vladimíra Vyhlídala.

Vladimír Vyhlídal

První grantové kolo bylo vyhlášeno na jaře 2012 díky finančnímu příspěvku společnosti Pars Komponenty, s.r.o., která už před založením nadačního fondu splňovala kredit společensky zodpovědné firmy a měla za sebou podnikatelské úspěchy.

 • 2006 - Štika roku
 • 2010 - finalista soutěže EY Podnikatel roku 2010 České republiky
 • 2011 - Ocenění Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje – v kategorii Malá a střední firma

Duší Nadačního fondu Kousek po kousku vždy byla a je dcera zakladatele Martina Mazancová, která se s oporou svého manžela Ladislava Mazance osobně věnuje všem podporovaným projektům a kousek po kousku vede aktivity NF směrem ke spolupráci s dalšími donátory a filantropy. Stojí také za vlastním unikátním projektem Zahrady Hojnosti, ke kterému přistupuje s neobyčejným vizionářským pohledem a osobní angažovaností. Jejím cílem je vytvořit ve Fulneku jedinečné místo pro místní i návštěvníky města, kde zhmotní svou filantropickou ideu.

Martina Mazancová